Filmy

Dom rodzinny w 2017 roku

Bożena Mirosława Dołęgowska-Wysocka – polska wolnomularka i dziennikarka, doktor nauk politycznych, redaktorka seniorka „Gazety Ubezpieczeniowej” i „Wolnomularza Polskiego”. CzM Prometei 2010 – 2013, CzM Gai Aeterny 2019 – 2022

Oprowadzenie po mieszkaniu sprzed zmian wprowadzonych w ramach tworzenia domowego muzeum które można oglądać dziś.

Witold Sokała – O Masonerii słów kilka odc.1

Tadeusz Cegielski – O regularności słów kilka